Nieuws

Bevoegdheden

Samen met de betrokken departementen van de Commissie moet de SRSS zorgen voor coördinatie en op maat gesneden technische ondersteuning van de EU-landen. De steun wordt met name verleend via het Steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP). Het doel is de EU-landen te helpen bij het opbouwen van doeltreffendere instellingen, betere governancekaders en efficiënte overheidsdiensten. Met dergelijke hulp kunnen de landen meer doen voor de werkgelegenheid en duurzame groei.

Werkterreinen:

 • overheid en governance
 • belastingen en overheidsfinanciën
 • handhaving van de rechtsstaat, bestrijding van corruptie, witwaspraktijken en fraude
 • investeringsklimaat
 • overheidsactiva
 • energie-unie en klimaatactie
 • onderwijs
 • sectoraal beleid
 • gezondheidszorg
 • arbeidsmarkt
 • financiën, toegang tot krediet, kapitaalmarktenunie
 • migratie en grensbewaking

De SRSS coördineert ook de inspanningen van de Europese Commissie ter ondersteuning van het VN-proces voor de hereniging van Cyprus. Bovendien is de dienst verantwoordelijk voor de uitvoering van het EU-hulpprogramma voor de Turks-Cypriotische gemeenschap en het toezicht op de toepassing van de zogenaamde groenelijnverordening.

De SRSS verleent ook steun ter plaatse bij het beheer van de migrantenstroom in Griekenland, in nauwe samenwerking met de bevoegde departementen van de Commissie en EU-agentschappen. De dienst wordt geleid door de EU-coördinator voor de uitvoering van de verklaring van de EU en Turkije op het gebied van migratiebeheer.

Plannen en verslagen

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

DownloadenPDF - 10 MB

DownloadenPDF - 626.6 KB

Leiding en organisatie

Contact