Nieuws

Bevoegdheden

Samen met de betrokken departementen van de Commissie moet de SRSS de EU-landen coördineren en hun op maat gesneden technische ondersteuning geven. Deze ondersteuning wordt met name gegeven via het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP). Het doel is de EU-landen te helpen bij het opbouwen van doeltreffendere instellingen, betere governancekaders en efficiënte overheidsdiensten. Met dergelijke hulp kunnen de landen meer doen voor de werkgelegenheid en duurzame groei.

Werkterreinen:

 • overheid en governance
 • belastingen en overheidsfinanciën
 • handhaving van de rechtsstaat, bestrijding van corruptie, witwaspraktijken en fraude
 • investeringsklimaat
 • overheidsactiva
 • energie-unie en klimaatactie
 • onderwijs
 • sectoraal beleid
 • gezondheidszorg
 • arbeidsmarkt
 • financiën, toegang tot krediet, kapitaalmarktenunie
 • migratie en grensbewaking

De SRSS coördineert ook de inspanningen van de Europese Commissie ter ondersteuning van het VN-proces voor de hereniging van Cyprus. Bovendien is de dienst verantwoordelijk voor de uitvoering van het EU-hulpprogramma voor de Turks-Cypriotische gemeenschap en het toezicht op de toepassing van de zogenaamde groenelijnverordening.

Plannen en verslagen

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

DownloadenPDF - 6 MB

DownloadenPDF - 10 MB

 

Leiding en organisatie

Contact