Jaunumi

Atbildība

SRSS sadarbībā ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem koordinē un sniedz ES dalībvalstīm to vajadzībām pielāgotu tehnisko atbalstu. Atbalsts tiek sniegts, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu. Mērķis ir palīdzēt ES valstīm veidot efektīvākas institūcijas, stiprākas pārvaldības sistēmas un efektīvu valsts pārvaldi. Šāds atbalsts nostiprina ES valstu spējas izstrādāt un īstenot politiku, kas veicina darbvietu radīšanu un ilgtspējīgu izaugsmi.

Atbalsta jomas:

 • pārvaldība un publiskā administrācija,
 • ieņēmumu administrēšana un publisko finanšu pārvaldība,
 • tiesiskums, korupcijas apkarošana, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un krāpšanas apkarošanas pasākumi,
 • investīciju vide,
 • publiskie aktīvi,
 • enerģētikas savienība un klimata politika,
 • izglītība,
 • nozaru politika,
 • veselības aprūpe,
 • darba tirgus jautājumi,
 • finansējums un tā pieejamība, kapitāla tirgu savienība (CMU),
 • migrācija un robežkontrole.

SRSS arī koordinē Komisijas atbalstu ANO vadītajam Kipras apvienošanās procesam un atbild par Kipras turku kopienai domātās ES atbalsta programmas īstenošanu un Zaļās līnijas regulas piemērošanas uzraudzību.

Plāni un ziņojumi

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

LejupielādētPDF - 6 MB

LejupielādētPDF - 1.3 MB

Vadība un organizācija

Kontakti