Naujausia

Atsakomybės sritys

Tarnyba, bendradarbiaudama su atitinkamomis Komisijos tarnybomis, koordinuoja ir teikia specializuotą techninę pagalbą ES šalims. Ši parama visų pirma teikiama pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą (SRRP). Taip siekiama padėti ES šalims kurti veiksmingesnes institucijas, tvirtesnes valdymo sistemas ir veiksmingas viešojo administravimo įstaigas. Tokia parama stiprina ES šalių gebėjimus parengti ir įgyvendinti darbo vietų kūrimo ir tvaraus augimo skatinimo politikos priemones.

Paramos sritys:

 • valdymas ir viešasis administravimas,
 • pajamų administravimas ir viešųjų finansų valdymas,
 • teisinė valstybė, kova su korupcija, pinigų plovimu, sukčiavimu,
 • investicijų sąlygos,
 • valstybės turtas,
 • energetikos sąjunga ir klimato klausimai,
 • švietimas,
 • sektorių politika,
 • sveikatos priežiūra,
 • darbo rinkos klausimai,
 • finansavimas ir galimybės gauti finansavimą, kapitalo rinkų sąjunga,
 • migracija ir sienų kontrolė,

Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba taip pat koordinuoja Komisijos pastangas remti Jungtinių Tautų vadovaujamą Kipro suvienijimo procesą. Tarnyba taip pat yra atsakinga už ES pagalbos programos Kipro turkų bendruomenei įgyvendinimą ir stebėjimą, kaip laikomasi reglamento dėl žaliosios linijos.

Ji taip pat tiesiogiai padeda Graikijai spręsti migracijos valdymo klausimus, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis Komisijos tarnybomis ir ES agentūromis. Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos vadovas yra ES ir Turkijos pareiškimo dėl migracijos valdymo įgyvendinimo ES koordinatorius.

Planai ir ataskaitos

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

ParsisiųsdintiPDF - 10 MB

ParsisiųsdintiPDF - 626.6 KB

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys