Aktualitások

Felelősségi területek

A szolgálat – a Bizottság illetékes szervezeti egységeivel együttműködve – összehangolja az uniós országok munkáját, és egyéni szükségleteiknek megfelelő technikai támogatást nyújt a részükre. A támogatásnyújtás elsősorban a strukturálisreform-támogató programon keresztül valósul meg. A cél segíteni az uniós országokat abban, hogy intézményeik eredményesebben, közigazgatási hatóságaik pedig hatékonyabban működjenek, továbbá hogy erőteljesebb irányítást biztosító keretrendszereket építsenek ki. A támogatás megerősíti azokat a kapacitásokat, melyek révén az uniós országok munkahelyteremtést és fenntartható gazdasági növekedést célzó szakpolitikákat tudnak megtervezni és megvalósítani.

A támogatott területek közé tartoznak az alábbiak:

 • kormányzás és közigazgatás
 • adóigazgatás és államháztartási gazdálkodás
 • jogállamiság, illetve küzdelem a korrupció, a pénzmosás és a csalás ellen
 • beruházási környezet
 • közjavak
 • energiaunió és éghajlatvédelmi kérdések
 • oktatás
 • ágazati szakpolitikák
 • egészségügy
 • munkaerőpiaci kérdések
 • finanszírozás és forráshoz jutás, tőkepiaci unió
 • migráció és határellenőrzés

A Strukturálisreform-támogató Szolgálat a fentieken túl összehangolja azt a munkát, amelyet az Európai Bizottság végez a Ciprus újraegyesítését célzó és az ENSZ égisze alatt zajló folyamat előmozdítása érdekében. Felelős továbbá a ciprusi török közösséget segítő uniós támogatási program végrehajtásáért és az ún. zöld vonalról szóló rendelet alkalmazásának nyomon követéséért.

Az említetteken felül a szolgálat – az illetékes európai bizottsági szervezeti egységekkel és uniós ügynökségekkel szoros együttműködésben – gyakorlati támogatást nyújt a migrációkezelés terén Görögországnak. A Strukturálisreform-támogató Szolgálat vezetője koordinálja uniós szinten az EU és Törökország által a migrációkezelés témájában kiadott nyilatkozatban foglaltak végrehajtását.

Tervek és jelentések

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

LetöltésPDF - 10 MB

LetöltésPDF - 626.6 KB

Vezetés és szervezeti felépítés

Elérhetőségek