Aktualno

Odgovornosti

Ta služba koordinira i pruža prilagođenu tehničku potporu zemljama EU-a u suradnji s odgovarajućim službama Komisije. Potpora se pruža poglavito u okviru Programa potpore strukturnim reformama (SRSP). Nastoji se pomoći zemljama EU-a u izgradnji djelotvornijih institucija, jačih upravnih okvira i učinkovitih javnih uprava. Tom se potporom jačaju kapaciteti zemalja EU-a za osmišljavanje i provedbu politika za potporu otvaranju radnih mjesta i održivom rastu.

Područja koja se podupiru su među ostalim:

 • upravljanje i javna uprava
 • upravljanje prihodima i javnim financijama
 • aktivnosti kojima se podupiru vladavina prava te borba protiv korupcije, pranja novca i prijevara
 • investicijsko ozračje
 • javna imovina
 • pitanja energetske unije i klimatskih promjena
 • obrazovanje
 • sektorske politike
 • zdravstvena skrb
 • pitanja tržišta rada
 • financiranje i pristup financiranju, unija tržišta kapitala
 • migracije i kontrola granica

Usto, SRSS koordinira rad Komisije na potpori procesu za ponovno ujedinjenje Cipra pod okriljem Ujedinjenih naroda. Nadležan je i za provedbu programa pomoći EU-a za tursku zajednicu na Cipru te za praćenje primjene Uredbe o zelenoj crti razgraničenja.

SRSS osigurava i izravnu potporu Grčkoj za upravljanje migracijama, u uskoj suradnji s odgovarajućim službama Komisije i agencijama EU-a. Voditelj SRSS koordinator je EU-a za provedbu Izjave EU-a i Turske o upravljanju migracijama.

Planovi i izvješća

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

PreuzimanjePDF - 10 MB

PreuzimanjePDF - 626.6 KB

Vodstvo i organizacija

Kontakt