An scéala is déanaí

Freagrachtaí

Déanann an tSeirbhís comhordú leis na Ballstáit agus cuireann sí tacaíocht theicniúil shaincheaptha ar fáil dóibh, i gcomhar leis na seirbhísí cuí de chuid an Choimisiúin. Is leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach is mó a thugtar an tacaíocht sin. Is é cuspóir na tacaíochta cabhrú leis na Ballstáit a gcuid institiúidí a dhéanamh níos éifeachtaí, struchtúir rialachais a neartú agus an riarachán poiblí a dhéanamh níos éifeachtúla. Treisíonn tacaíocht den sórt sin cumas na mBallstát beartais a cheapadh agus a chur chun feidhme a chothóidh borradh fostaíochta agus fás inbhuanaithe.

Áirítear ar na réimsí tacaíochta:

 • rialachas agus riarachán poiblí
 • riarachán ioncaim agus bainistíocht airgeadais phoiblí
 • smacht reachta agus gníomhaíochtaí in aghaidh éilliú, sciúradh airgid agus calaoise
 • an timpeallacht infheistíochta
 • sócmhainní poiblí
 • an t-aontas fuinnimh agus saincheisteanna aeráide
 • oideachas
 • beartais earnála
 • cúram sláinte
 • saincheisteanna margaidh saothair
 • maoiniú agus rochtain ar mhaoiniú, aontas na margaí caipitil
 • imirce agus rialú teorainneacha

Thairis sin, is í an tSeirbhís a chomhordaíonn iarrachtaí an Choimisiúin chun tacú le próiseas athaontaithe na Cipire, atá faoi cheannas na Náisiún Aontaithe. Tá sé de chúram ar an tSeirbhís freisin Clár Cabhrach an Aontais Eorpaigh do phobal Turcach na Cipire a chur chun feidhme agus monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Rialachán na Líne Glaise.

Pleananna agus tuarascálacha

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

ÍoslódáilPDF - 6 MB

ÍoslódáilPDF - 10 MB

 

Ceannaireacht agus eagraíocht

Teagmháil