An scéala is déanaí

Freagrachtaí

Déanann an tSeirbhís comhordú agus cuireann sí tacaíocht theicniúil shaincheaptha ar fáil do na Ballstáit, i gcomhar leis na seirbhísí cuí de chuid an Choimisiúin. Is tríd an gClár Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach is mó a thugtar an tacaíocht sin. Is é cuspóir na tacaíochta cabhrú leis na Ballstáit a gcuid institiúidí a dhéanamh níos éifeachtaí, struchtúir rialachais a neartú agus an riarachán poiblí a dhéanamh níos éifeachtúla. Treisíonn tacaíocht den sórt sin cumas na mBallstát beartais a cheapadh agus a chur chun feidhme a chothóidh borradh fostaíochta agus fás inbhuanaithe.

Áirítear ar na réimsí tacaíochta:

 • rialachas agus riarachán poiblí
 • riarachán ioncaim agus bainistíocht airgeadais phoiblí
 • smacht reachta agus gníomhaíochtaí in aghaidh éilliú, sciúradh airgid agus calaoise
 • cúrsaí infheistíochta
 • sócmhainní poiblí
 • an t-aontas fuinnimh agus saincheisteanna aeráide
 • oideachas
 • beartais earnála
 • cúram sláinte
 • saincheisteanna margaidh saothair
 • maoiniú agus rochtain ar mhaoiniú, aontas na margaí caipitil
 • imirce agus rialú teorainneacha

Thairis sin, is í an tSeirbhís a chomhordaíonn iarrachtaí an Choimisiúin chun tacú le próiseas athaontaithe na Cipire, atá faoi cheannas na Náisiún Aontaithe. Tá sé de chúram ar an tSeirbhís freisin Clár Cabhrach an Aontais Eorpaigh do phobal Turcach na Cipire a chur chun feidhme agus monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Rialachán na Líne Glaise.

Ina theannta sin, tugann an tSeirbhís tacaíocht phraiticiúil don Ghréig sreafaí imirce a bhainistiú, agus é sin i ndlúthchomhar leis na seirbhísí cuí de chuid an Choimisiúin agus na gníomhaireachtaí cuí de chuid an Aontais. Comhordaitheoir an Aontais Eorpaigh um chur chun feidhme an ráitis ón Aontas agus ón Tuirc maidir le bainistiú imirce, is é atá ina Cheann ar an tSeirbhís.

Pleananna agus tuarascálacha

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

ÍoslódáilPDF - 10 MB

ÍoslódáilPDF - 626.6 KB

Ceannaireacht agus eagraíocht

Teagmháil