Ajankohtaista

Vastuualueet

Tukipalvelu koordinoi ja tarjoaa EU-maille räätälöityä teknistä tukea yhdessä muiden komission yksiköiden kanssa. Tukea myönnetään pääasiassa rakenneuudistusten tukiohjelman kautta. Tarkoituksena on auttaa EU-maita kehittämään entistä toimivampia instituutioita sekä tehostamaan ohjausjärjestelmiään ja julkishallintojaan. Tuki vahvistaa EU-maiden valmiuksia suunnitella ja toteuttaa toimintapolitiikkoja, joilla edistetään työpaikkojen luomista ja kestävää kasvua.

EU-maat voivat saada tukea mm. seuraavilla aloilla:

 • hallinta ja julkishallinto
 • tulojen hallinnointi ja julkisten varojen käyttö
 • oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen ja korruption torjunta, rahanpesun ja petosten torjunta
 • investointi-ilmapiiri
 • julkinen omaisuus
 • energiaunioni ja ilmastokysymykset
 • koulutus
 • toimialakohtaiset politiikat
 • terveydenhuolto
 • työmarkkinakysymykset
 • rahoitus ja rahoituksen saatavuus, pääomamarkkinaunioni
 • muuttoliike ja rajavalvonta

Rakenneuudistusten tukipalvelu koordinoi komission tukea YK:n johtamalle prosessille, jonka tavoitteena on Kyproksen jälleenyhdistyminen. Tukipalvelu on myös vastuussa Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle suunnatun EU-tukiohjelman toteuttamisesta ja ns. vihreää linjaa koskevan asetuksen valvomisesta.

Suunnitelmat ja kertomukset

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

LataaPDF - 6 MB

LataaPDF - 10 MB

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot