Viimati lisatud

Ülesanded

Teenistus koordineerib ja pakub ELi riikidele vajadustepõhist tehnilist abi koostöös asjaomaste komisjoni talitustega. Toetust antakse eelkõige struktuurireformi toetusprogrammi raames. Teenistuse eesmärk on aidata ELi riikidel luua hästi toimivad institutsioonid, jõulisemad juhtimisraamistikud ning tõhus avalik haldus. Selline abi suurendab ELi riikide suutlikkust kujundada ja ellu viia poliitikastrateegiaid, mis edendavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.

Toetatavad valdkonnad:

 • juhtimine ja avalik haldus
 • tulude haldamine ja avaliku sektori finantsjuhtimine
 • õigusriigi põhimõtted, korruptsioonivastane võitlus, rahapesu- ja pettusevastane võitlus
 • investeerimiskliima
 • avaliku sektori varad
 • energialiit ja kliimaküsimused
 • haridus
 • valdkondlik poliitika
 • tervishoid
 • tööturuküsimused
 • rahastamine ja juurdepääs rahastamisele, kapitaliturgude liit
 • ränne ja piirikontroll

Struktuurireformi tugiteenistus koordineerib ka ÜRO juhitava Küprose taasühendamise protsessi toetamiseks tehtavaid komisjoni jõupingutusi. See vastutab ka Küprose türgi kogukonnale suunatud ELi abiprogrammi ning eraldusjoone määruse kohaldamise järelevalve eest.

Tugiteenistus pakub tihedas koostöös asjaomaste komisjoni talitustega ja ELi ametitega Kreekale ka praktilist rändehaldustuge. Struktuurireformi tugiteenistuse juht on rändehalduse kohta tehtud ELi-Türgi avalduse rakendamise ELi koordinaator.

Kavad ja aruanded

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Laadi allaPDF - 10 MB

Laadi allaPDF - 626.6 KB

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed