Seneste

Ansvarsområder

Tjenesten koordinerer og yder individuelt tilpasset teknisk bistand til en række EU-lande i samarbejde med de relevante afdelinger i Kommissionen. Støtten ydes navnlig gennem strukturreformstøtteprogrammet. Formålet er at hjælpe EU-landene med at opbygge mere effektive institutioner, bedre rammer for økonomisk styring og effektive offentlige forvaltninger. Sådan støtte styrker deres kapacitet til at udforme og gennemføre politikker til at støtte jobskabelse og bæredygtig vækst.

Der ydes støtte på følgende områder:

 • regeringsførelse og offentlig forvaltning
 • forvaltning af indtægter og af de offentlige finanser
 • retsstaten og bekæmpelse af korruption, hvidvask af penge og svig
 • investeringsklima
 • offentlige aktiver
 • energiunionen og klima
 • uddannelse
 • sektorpolitik
 • sundhedspleje
 • arbejdsmarkedsspørgsmål
 • finansiering, adgang til finansiering og kapitalmarkedsunionen
 • indvandring og grænsekontrol

Strukturreformtjenesten koordinerer også Kommissionens arbejde med at støtte den FN-ledede proces med at genforene Cypern. Den er også ansvarlig for gennemførelsen af EU's støtteprogram for det tyrkisk-cypriotiske samfund og tilsynet med anvendelsen af forordningen om den grønne linje.

Den yder også praktisk støtte til styring af migrationen i Grækenland i tæt samarbejde med de relevante tjenestegrene i Kommissionen og EU's agenturer. Lederen af strukturreformtjenesten er EU's koordinator for gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet om migrationsstyring.

Planer og rapporter

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

DownloadPDF - 10 MB

DownloadPDF - 626.6 KB

Ledelse og organisation

Kontakt