Novinky

Úkoly

Ve spolupráci s ostatními příslušnými útvary Komise útvar SRSS koordinuje poskytování cílené technické podpory členským státům. Podpora je poskytována zejména prostřednictvím Programu na podporu strukturálních reforem. Cílem je pomoci zemím EU vybudovat účinnější, robustnější správní rámce a účinnější systémy veřejné správy. Tato podpora posiluje schopnost zemí EU vytvářet a provádět politiky na podporu tvorby pracovních míst a zajištění udržitelného růstu.

Podporované oblasti:

 • veřejná správa
 • daňová správa a řízení veřejných financí
 • právní stát, boj proti korupci, praní špinavých peněz a podvodům
 • investiční podmínky
 • veřejné statky
 • energetická unie a oblast klimatu
 • vzdělávání
 • odvětvové politiky
 • zdravotnictví
 • záležitosti týkající se trhu práce
 • financování a přístup k financování, unie kapitálových trhů
 • přistěhovalectví a ochrana hranic

Útvar SRSS rovněž koordinuje úsilí Komise o podporu procesu vedeného OSN v zájmu znovusjednocení Kypru. Zároveň odpovídá za provádění programu podpory pro turecké společenství na Kypru a za monitoring uplatňování nařízení o demarkační linii.

Examples of reform support provided by the SRSS

Plány a zprávy

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

StáhnoutPDF - 6 MB
StáhnoutPDF - 1.3 MB

Vedení a organizace

Kontakt