Ansvarsområden

  • Bidra till att sköta följande EU-program: Cosme, Horisont 2020, Life, Havs- och fiskerifonden, pilotprojektet för ett snabbspår till innovation, Intelligent energi – Europa och initiativet för miljöinnovation.
  • Hjälpa bidragsmottagare och bidragssökande.
  • Se till att EU-programmen får resultat och ge kommissionen input som den har nytta av i sitt policyarbete.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

Ledning och organisation

Kontakt