Pristojnosti

  • pomaga upravljati naslednje programe EU: COSME, Obzorje 2020, LIFE, Sklad za pomorstvo in ribištvo, pilotni ukrep Hitra pot do inovacij, Inteligentna energija – Evropa, pobuda o ekoloških inovacijah
  • zagotavlja podporo prejemnikom sredstev in prijaviteljem
  • zagotavlja, da programi EU dosegajo rezultate in prispevajo k izpolnjevanju političnih nalog Evropske komisije

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Vodstvo in organiziranost

Kontakt