Úlohy

EISMEA, zriadená 1. apríla 2021, zoskupuje v rámci jednej agentúry všetky činnosti Európskej rady pre inováciu (EIC) a programy týkajúce sa malých a stredných podnikov:

Viac projektov, ktoré riadi EISMEA

Predchodcom EISMEA je Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME). Dokumenty súvisiace s touto agentúrou sú k dispozícii na pôvodnom webovom sídle.

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Vedenie a organizácia

Kontaktné údaje