Responsabilități

  • ajută la gestionarea următoarelor programe: COSME, Orizont 2020, LIFE, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, proiectul-pilot „Calea rapidă spre inovare”, Energie inteligentă - Europa, Inițiativa privind ecoinovarea
  • îi asistă pe beneficiarii și pe solicitanții de finanțare
  • se asigură că programele UE produc rezultate și contribuie la realizarea obiectivelor de politică ale Comisiei.

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Programul anual de lucru al departamentului – linia bugetară pentru anumite politici și programe de finanțare pentru anul curent

Contact