Responsabilități

Înființată la 1 aprilie 2021, EISMEA regrupează într-o singură agenție toate activitățile Consiliului European pentru Inovare și programele referitoare la întreprinderile mici și mijlocii:

Mai multe proiecte gestionate de EISMEA

Predecesorul EISMEA este Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME). Documentele referitoare la agenție pot fi găsite pe site-ul web dedicat.

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Programul anual de lucru al departamentului – linia bugetară pentru anumite politici și programe de finanțare pentru anul curent

Conducere și organizare

Contact