Zakres obowiązków

  • pomoc w zarządzaniu następującymi programami UE: COSME, Horyzont 2020, LIFE, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, pilotażowy program „Szybka ścieżka do innowacji”, Inteligentna Energia dla Europy, inicjatywa „Ekoinnowacje”
  • udzielanie wsparcia beneficjentom i wnioskodawcom
  • dbanie o to, by programy UE przynosiły rezultaty i stanowiły cenny wkład w realizację celów politycznych Komisji

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 755.4 KB

Kontakt