Zakres obowiązków

Utworzona 1 kwietnia 2021 r. agencja odpowiada za wszystkie działania Europejskiej Rady ds. Innowacji i programy dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw.

Inne projekty, którymi zarządza EISMEA

Poprzednikiem EISMEA była Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Dokumenty dotyczące tej agencji można znaleźć na jej dawnej stronie internetowej.

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Kierownictwo i organizacja

Kontakt