Bevoegdheden

  • helpt bij het beheer van de volgende EU-programma's: COSME, Horizon 2020, LIFE, Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, Sneltraject voor innovatie, Intelligente Energie - Europa, eco-innovatie-initiatief
  • ondersteunt begunstigden en aanvragers
  • zorgt ervoor dat de EU-programma's resultaten opleveren, en voorziet de Commissie van nuttige beleidsinput

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Jaarlijks werkprogramma – geplande activiteiten en financiering daarvan voor het lopende jaar

Leiding en organisatie

Contact