Bevoegdheden

Utworzona 1 kwietnia 2021 r. agencja odpowiada za wszystkie działania Europejskiej Rady ds. Innowacji i programy dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw.

Inne projekty, którymi zarządza EISMEA

Poprzednikiem EISMEA była Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Dokumenty dotyczące tej agencji można znaleźć na jej dawnej stronie internetowej.

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Jaarlijks werkprogramma – geplande activiteiten en financiering daarvan voor het lopende jaar

Leiding en organisatie

Contact