Responsabbiltajiet

  • tgħin fl-immaniġġjar tal-programmi tal-UE li ġejjin: COSME, Orizzont 2020, LIFE, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, l-Azzjoni rapida lejn Pilota fl-Innovazzjoni, l-Enerġija Intelliġenti Ewropa, l-inizjattiva Ekoinnovattiva
  • tappoġġja l-benefiċjarji u l-applikanti
  • tiżgura li l-programmi tal-UE jwasslu r-riżultati u tipprovdi l-Kummissjoni b'input prezzjuż għall-kompiti tal-politika tagħha

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Programm ta’ ħidma annwali – linja tal-baġit għal ċerti politiki u programmi ta’ finanzjament għas-sena kurrenti

Tmexxija u organizzazzjoni

Kuntatt