Atsakomybės sritys

  • Padeda administruoti šias ES programas: programas COSME, „Horizontas 2020“, LIFE, Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą, bandomąjį spartaus inovacijų diegimo projektą, programą „Pažangi energetika Europai“, ekologinių inovacijų iniciatyvą
  • Padeda paramos gavėjams ir paraiškų teikėjams
  • Užtikrina, kad įgyvendinant ES programas būtų pasiekiama rezultatų, o Komisija gautų vertingą indėlį, padedantį vykdyti politikos užduotis

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 701 KB

Kontaktiniai duomenys