Felelősségi területek

  • a következő uniós programok végrehajtásának irányításában vesz részt: COSME, Horizont 2020, LIFE, Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), a gyorsított innovációt célzó kísérleti eszköz, Intelligens energia – Európa (2003–2006), ökoinnovációs kezdeményezés
  • támogatást nyújt a kedvezményezetteknek és a pályázóknak
  • gondoskodik róla, hogy az uniós programok célravezetőek legyenek, és munkájával érdemben segíti a Bizottságot szakpolitikai feladatai végrehajtásában

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Éves munkaprogram – egyes szakpolitikákkal és finanszírozási programokkal kapcsolatos költségvetési tételek a tárgyévben

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 780.9 KB

Elérhetőségek