Odgovornosti

  • pomoć u upravljanju sljedećim programima EU-a: COSME, Obzor 2020., LIFE, Fond za pomorstvo i ribarstvo, pilot-program „Brzim putem do inovacija”, „Inteligentna energija – Europa”, Inicijativa za ekološke inovacije
  • potpora korisnicima i podnositeljima zahtjeva
  • osiguravanje da se programima EU-a ostvaruju rezultati i pružanje značajnog doprinosa Komisiji za obavljanje zadataka u okviru politika.

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Godišnji program rada – proračunska linija za određene politike i programe financiranja za tekuću godinu

Vodstvo i organizacija

Kontakt