An scéala is déanaí

Freagrachtaí

Bunaíodh EISMEA an 1 Aibreán 2021 agus is faoin ngníomhaireacht sin a ghrúpáiltear le chéile gníomhaíochtaí uile na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na cláir a bhaineann le fiontair bheaga agus mheánmhéide:

Cuardaigh níos mó tionscadal atá á mbainistiú ag EISMEA

Is é an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME) a bhí ann roimh EISMEA. Na doiciméid a bhaineann leis an nGníomhaireacht sin, is féidir teacht orthu ar an seansuíomh gréasáin.

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais áirithe agus cláir mhaoiniúcháin sa bhliain reatha

Ceannaireacht agus eagraíocht

Teagmháil