Vastuualueet

  • avustaa seuraavien EU-ohjelmien hallinnoinnissa: COSME, Horisontti 2020, Life, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, ”Nopeutetun innovoinnin väline” -pilottiohjelma, älykäs energiahuolto Euroopassa ja ekoinnovointialoite
  • auttaa tuensaajia ja hakijoita
  • varmistaa, että EU-ohjelmat tuottavat tulosta ja tarjoavat komissiolle arvokasta tietoa toimintapoliittisten tehtävien hoitamista varten

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Vuotuinen työohjelma – tiettyjen politiikan alojen ja rahoitusohjelmien rahoituksen kuvaus

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot