Ülesanded

1. aprillil 2021 loodud EISMEA koondab ühte asutusse kõik Euroopa Innovatsiooninõukogu tegevused ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega seotud programmid:

Veel projekte, mida EISMEA haldab

EISMEA eelkäija on Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME). Ametiga seotud dokumendid on kättesaadavad varasemal veebisaidil.

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Iga-aastane tööprogramm – jooksva aasta konkreetse poliitikastrateegia või toetuskava eelarverida

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed