Ülesanded

  • Aitab hallata järgmisi ELi programme: COSME, Horisont 2020, LIFE, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, katseprojekt „Innovatsiooni kiirtee”, Arukas energeetika – Euroopa, ökoinnovatsiooni algatus
  • Toetab abisaajaid ja taotlejaid
  • Tagab, et ELi programmid viivad tulemusteni ja pakuvad komisjonile väärtuslikku toetust poliitikaülesannete lahendamisel

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Iga-aastane tööprogramm – jooksva aasta konkreetse poliitikastrateegia või toetuskava eelarverida

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed