Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Ο EISMEA, που ιδρύθηκε την 1η Απριλίου 2021, συγκεντρώνει σε έναν οργανισμό όλες τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τα προγράμματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Βρείτε περισσότερα έργα που διαχειρίζεται ο EISMEA

Ο προκάτοχος του EISMEA είναι ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME). Τα έγγραφα που σχετίζονται με τον Οργανισμό διατίθενται στον παλαιό δικτυακό τόπο.

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία