Ansvarsområder

  • bistår i forvaltningen af følgende EU-programmer: Cosme, Horisont 2020, Life, Hav- og Fiskerifonden, pilotordningen "Den hurtige vej til innovation", Intelligent Energi i Europa og økoinnovationsinitiativet
  • tilbyder støtte til modtagere og ansøgere under de enkelte programmer
  • sikrer, at EU-programmerne giver resultater, og bidrager med værdifulde input til Kommissionens politikopgaver.

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Årligt arbejdsprogram – budgetposten for bestemte politikområder og finansieringsprogrammer for indeværende år

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 780.9 KB

Kontakt