Ansvarsområder

EISMEA, som blev oprettet den 1. april 2021, samler alle Det Europæiske Innovationsråds aktiviteter og programmerne vedrørende små og mellemstore virksomheder i ét organ:

Find flere projekter forvaltet af EISMEA

Forgængeren for EISMEA er Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME). Alle dokumenter vedrørende EASME findes på det arkiverede website.

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Årligt arbejdsprogram – budgetposten for bestemte politikområder og finansieringsprogrammer for indeværende år

Ledelse og organisation

Kontakt