Úkoly

  • pomáhat s řízením těchto programů EU: COSME, Horizont 2020, LIFE, Evropský námořní a rybářský fond, pilotní projekt „Rychlá cesta k inovacím“, Inteligentní energie – Evropa, iniciativa týkající se ekologických inovací
  • podporovat žadatele a příjemce prostředků z programů EU
  • zajišťovat, aby programy EU přinášely výsledky a poskytovaly Komisi hodnotné podklady pro její politická rozhodnutí

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 701 KB

Kontakt