Úkoly

Výkonná agentura EISMEA byla zřízena 1. dubna 2021. Sdružuje v sobě všechny činnosti Evropské rady pro inovace (ERI) a programy týkající se malých a středních podniků:

Další projekty řízené agenturou EISMEA

Předchůdcem agentury EISMEA je Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME). Dokumenty týkající se této agentury jsou k dispozici na těchto archivovaných stránkách.

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Vedení a organizace

Kontakt