Отговорности

Създадената на 1 април 2021 г. EISMEA обединява в една агенция всички дейности на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) и програмите, свързани с малките и средните предприятия:

Други проекти, управлявани от EISMEA

Предшественикът на EISMEA е Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME). Документи за тази агенция можете да намерите на нейния архивиран уебсайт.

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишна работна програма – бюджетен ред за определени политики и програми за финансиране през настоящата година

Ръководство и организация

Контакт