Ansvarsområden

  • Styra och samordna hela kommissionens arbete så att alla initiativ ligger i linje med ordförandens politiska prioriteringar.
  • Sköta kommissionens beslutsprocess.
  • Fungera som kontaktpunkt för kommissionen och EU:s andra institutioner och byråer.
  • Stödja kommissionen med en effektiv, öppen och högpresterande förvaltning.
  • Leda policyarbetet på vissa övergripande områden, till exempel den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, samarbets- och kontrollmekanismen för Bulgarien och Rumänien och kommissionens strategi för bättre lagstiftning.

Beslutsprocessen
Lagstiftningsprocessen
Bättre lagstiftning
Kontakter med de nationella parlamenten
EU:s medborgarinitiativ
Öppenhet och insyn
Tillgång till handlingar
Etik och integritet för kommissionärerna
Europeiska planeringsterminen
Stöd till Bulgarien och Rumänien inom samarbets- och kontrollmekanismen
Tjänster av allmänt intresse
Protokolltjänsten

Kommissionens register och databaser

Öppenhetsregistret
Registret över kommittéhandlingar
Registret över kommissionens expertgrupper
Registret över kommissionsdokument
Uppgiftsskyddsombudets register
Databasen för institutionella frågor

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2016–2020

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

 

 

 

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 121.9 KB

Kontakt