Aktuellt

Ansvarsområden

  • Bistå ordföranden, kommissionärerna och kommissionens avdelningar.
  • Underlätta kommissionens dagliga arbete.
  • Se till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt.
  • Hjälpa kommissionen i kontakterna med civilsamhället.

Planer och rapporter

Förvaltningsplan som beskriver mål, verksamhet och resurser i detalj

Verksamhetsrapport över årets resultat, initiativ och använda resurser

Strategisk plan som förklarar avdelningens strategi och mål för 2016–2020

Kommissionens arbetsprogram

Kontakt