Noutăți

Responsabilități

  • direcționează și coordonează activitatea în întreaga Comisie pentru a garanta că toate inițiativele sunt aliniate la prioritățile politice stabilite de președinte
  • gestionează procesul decizional al Comisiei 
  • face legătura dintre Comisie și alte instituții și organisme 
  • se asigură că administrația din cadrul Comisiei este eficientă, transparentă și performantă 
  • direcționează elaborarea de politici în anumite dosare transversale (ex. semestrul european de coordonare a politicilor economice, mecanismul de cooperare și de verificare pentru România și Bulgaria) sau de natură organizațională (ex. Agenda pentru o mai bună reglementare)

Procesul decizional
Procesul legislativ
O mai bună legiferare
Relația cu parlamentele naționale
Inițiativa cetățenească europeană
Transparență
Accesul la documente
Etica și integritatea comisarilor europeni
Semestrul european
Sprijinul acordat României și Bulgariei în cadrul MCV
Servicii de interes general
Serviciul Protocol

Registre și baze de date

Registrul de transparență
Registrul de comitologie
Registrul grupurilor de experți
Registrul documentelor Comisiei
Registrul responsabilului cu protecția datelor (RPD)
Baza de date pivind aspectele instituționale europene (DORIE)

Plans and reports

Planuri și rapoarte

Planul de management – obiective, activități și resurse, prezentate pe larg 

Raportul de activitate – realizări, inițiative, resurse utilizate de-a lungul anului 

Planul strategic – explicații despre strategia și obiectivele departamentului pentru perioada 2016-2020 

Programul de lucru al Comisiei

Contact