Noutăți

Responsabilități

  • sprijină președintele Comisiei, Colegiul comisarilor și serviciile Comisiei
  • facilitează activitățile zilnice ale Comisiei
  • se asigură că legislația UE este aplicată corect
  • sprijină departamentele Comisiei în dialogul cu societatea civilă

Planuri și rapoarte

Planul de management – obiective, activități și resurse, prezentate pe larg

Raportul de activitate – realizări, inițiative, resurse utilizate de-a lungul anului

Planul strategic – explicații despre strategia și obiectivele departamentului pentru perioada 2016-2020

Programul de lucru al Comisiei

Contact