Responsabilități

  • direcționează și coordonează activitatea în întreaga Comisie pentru a garanta că toate inițiativele sunt aliniate la prioritățile politice stabilite de președinte
  • gestionează procesul decizional al Comisiei 
  • face legătura dintre Comisie și alte instituții și organisme 
  • se asigură că administrația din cadrul Comisiei este eficientă, transparentă și performantă 
  • direcționează elaborarea de politici în anumite dosare transversale (ex. semestrul european de coordonare a politicilor economice, mecanismul de cooperare și de verificare pentru România și Bulgaria) sau de natură organizațională (ex. Agenda pentru o mai bună reglementare)

Procesul decizional
Procesul legislativ
O mai bună legiferare
Relația cu parlamentele naționale
Inițiativa cetățenească europeană
Transparență
Accesul la documente
Etica și integritatea comisarilor europeni
Semestrul european
Obiective de dezvoltare durabilă
Sprijinul acordat României și Bulgariei în cadrul MCV
Servicii de interes general
Serviciul Protocol

Registre și baze de date

Registrul de transparență
Registrul de comitologie
Registrul grupurilor de experți
Registrul documentelor Comisiei
Registrul responsabilului cu protecția datelor (RPD)
Baza de date pivind aspectele instituționale europene (DORIE)

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic al departamentului – department strategy, objectives for 2020-2024

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

 

 

 

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 109.9 KB

Contact