Bevoegdheden

  • de werkzaamheden in de hele Commissie aansturen en coördineren en zorgen dat alle initiatieven zijn afgestemd op de beleidsprioriteiten van de voorzitter
  • het besluitvormingsproces van de Commissie beheren
  • optreden als schakel tussen de Commissie en de andere instellingen en organen
  • zorgen dat de Commissie wordt ondersteund door een efficiënt, transparant en goed presterend ambtenarenapparaat
  • de beleidsontwikkeling van bepaald horizontaal beleid, zoals het Europees semester van economische beleidscoördinatie, het mechanisme voor samenwerking en toetsing voor Bulgarije en Roemenië, en van bepaald intern beleid, zoals de agenda voor betere regelgeving, sturen

Het besluitvormingsproces
Wetgevingsproces
Betere regelgeving
Betrekkingen met nationale parlementen
Europees burgerinitiatief
Transparantie
Toegang tot documenten
Ethisch gedrag en integriteit: Europese commissarissen
Europees semester
Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
Hulp voor Bulgarije en Roemenië in het kader van het mechanisme voor samenwerking en toetsing (CVM)
Diensten van algemeen belang
Dienst Protocol

Registers en databanken van de Commissie

Transparantieregister
Comitologieregister
Register van deskundigengroepen
Register van Commissiedocumenten
Register van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Databank van institutionele vraagstukken(DORIE)

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 404.5 KB

Contact