L-aktar reċenti

Responsabbiltajiet

  • jidderieġi u jikkoordina l-ħidma tal-Kummissjoni kollha biex jiżgura li l-inizjattivi kollha jkunu allinjati mal-prijoritajiet politiċi tal-President
  • jiġġestixxi l-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Kummissjoni
  • jaġixxi bħala l-kollegament bejn il-Kummissjoni u istituzzjonijiet u korpi oħra
  • jiżgura li l-Kummissjoni tkun appoġġjata permezz ta’ amministrazzjoni effiċjenti, trasparenti u bi prestazzjoni tajba
  • imexxi l-iżvilupp tal-politika dwar ċerti fajls ta’ politika trasversali, bħalma huma s-Semestru Ewropew ta’ koordinazzjoni tal-politika ekonomika, il-Mekkaniżmu ta’ Kooperazzjoni u Verifika għall-Bulgarija u r-Rumanija, u fuq firxa ta’ politiki korporattivi, bħalma huma l-aġenda tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar

Proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet
Il-proċess tat-tfassil tal-liġijiet
Regolamentazzjoni aħjar
Relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali
L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
It-trasparenza
Aċċess għad-dokumenti
L-etika u l-integrità għall-Kummissarji tal-UE
Is-Semestru Ewropew
Assistenza għall-Bulgarija u għar-Rumanija taħt il-Mekkaniżmu għall-Kooperazzjoni u l-Verifika
Servizzi ta' interess ġenerali
Servizz ta' Protokoll

Reġistri u bażijiet tad-dejta tal-Kummissjoni

Reġistru ta' trasparenza
Reġistru tal-komitoloġija
Reġistru tal-gruppi ta' esperti
Reġistru tad-dokumenti tal-Kummissjoni
Reġistru tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta (DPO)
Bażi tad-dejta tal-affarijiet istituzzjonali (DORIE)

Pjanijiet u rapporti

Pjan ta' maniġment b'objettivi, attivitajiet u riżorsi dettaljati

Rapport ta' attività li juri t-twettiq, l-inizjattivi u r-riżorsi użati matul is-sena.

Pjan strateġiku li jispjega l-istrateġija tad-dipartiment u l-objettivi għall-perjodu 2016-2020

Programm ta' ħidma tal-Kummissjoni

Kuntatt