L-aktar reċenti

Responsabbiltajiet

  • jappoġġja l-President, il-Kulleġġ u s-servizzi tal-Kummissjoni
  • jiffaċilita t-tmexxija ta’ kuljum tal-Kummissjoni
  • jiżgura li l-liġijiet tal-UE jiġu applikati b’mod korrett
  • jgħin lid-dipartimenti tal-Kummissjoni fil-kuntatti tagħhom mas-soċjetà ċivili

Pjanijiet u rapporti

Pjan ta' maniġment b'objettivi, attivitajiet u riżorsi dettaljati

Rapport ta' attività li juri t-twettiq, l-inizjattivi u r-riżorsi użati matul is-sena

Pjan strateġiku li jispjega l-istrateġija u l-objettivi tad-dipartiment għall-perjodu 2016–2020

Programm ta' ħidma tal-Kummissjoni

Kuntatt