Jaunumi

Atbildība

  • Atbalstīt priekšsēdētāju, komisāru kolēģiju un Komisijas dienestus.
  • Sekmēt Komisijas ikdienas darbu.
  • Nodrošināt, ka ES tiesību akti tiek piemēroti pareizi.
  • Palīdzēt Komisijas dienestiem saziņā ar pilsonisko sabiedrību.

Plāni un ziņojumi

Vadības plāns ar sīkāk aprakstītiem mērķiem, darbībām un resursiem

Darbības pārskats, kurā aprakstīti gada laikā gūtie sasniegumi, īstenotās iniciatīvas un izmantotie resursi

Stratēģiskais plāns, kurā izskaidrota dienesta stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Komisijas gada darba programma

Kontakti