Felelősségi területek

  • a Bizottság egészén belül irányítja és összehangolja a munkát annak érdekében, hogy a kezdeményezések mindegyike igazodjon az elnök által meghatározott politikai prioritásokhoz
  • irányítja a bizottsági döntéshozatali folyamatot
  • kapcsolódási pontot alkot a Bizottság és az egyéb uniós intézmények és szervek között
  • gondoskodik arról, hogy a Bizottság munkáját hatékony, átlátható és jól teljesítő adminisztráció segítse
  • vezető szerepet tölt be a több szakpolitikai területet is érintő fejlesztés folyamatában, legyen szó a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről, a Bulgáriával és Romániával kapcsolatos együttműködési és ellenőrzési mechanizmusról, vagy intézményi szakpolitikákról, mint például a Bizottság minőségi jogalkotási programja

Döntéshozatali eljárás
Jogalkotás
Minőségi jogalkotás
Kapcsolat a tagállami parlamentekkel
Európai polgári kezdeményezés
Átláthatóság
Dokumentumokhoz való hozzáférés
Etikai elvek és feddhetetlenség az uniós biztosok munkája során
Európai szemeszter
Fenntartható fejlesztési célok
Segítségnyújtás Bulgáriának és Romániának az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében
Általános érdekű szolgáltatások
Protokollszolgálat

Bizottsági nyilvántartások és adatbázisok

Átláthatósági nyilvántartás
Komitológiai nyilvántartás
A szakértői csoportok nyilvántartása
A Bizottság dokumentum-nyilvántartása
Az adatvédelmi felelős által vezetett nyilvántartás
Az Európai Bizottság intézményi adatbázisa (DORIE)

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – department strategy, objectives for 2020-2024

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 421.7 KB

Elérhetőségek