Aktualitások

Felelősségi területek

  • a Bizottság elnökének, a biztosi testületnek és a Bizottság szolgálatainak munkáját segíti
  • olajozottá teszi a Bizottság napi működését
  • gondoskodik az uniós szabályok megfelelő alkalmazásáról
  • segíti a Bizottság szervezeti egységei és a civil társadalom közötti kommunikációt

Tervek és jelentések

Irányítási terv – a célkitűzések, tevékenységek és erőforrások részletes ismertetése

Éves tevékenységi jelentés – a tárgyévben indított kezdeményezések, az elért eredmények és a felhasznált erőforrások ismertetése

Stratégiai terv – a Főtitkárság 2016 és 2020 közötti időszakra szóló stratégiájának és célkitűzéseinek ismertetése

A Bizottság munkaprogramja

Elérhetőségek