Odgovornosti

  • usmjeravati i koordinirati rad u cijeloj Komisiji kako bi sve inicijative bile usklađene s predsjednikovim političkim prioritetima
  • upravljati postupkom donošenja odluka u Komisiji
  • posredovati između Komisije i drugih institucija i tijela
  • osigurati da Komisijin rad podupire visokoučinkovita i transparentna administracija
  • voditi razvoj politike u određenim međusektorskim aktivnostima politike (npr. europski semestar koordinacije gospodarskih politika, mehanizam suradnje i provjere za Bugarsku i Rumunjsku) i poslovnim politikama (npr. Komisijin plan za bolju regulativu).

Postupak donošenja odluka
Postupak donošenja zakonodavstva
Bolja regulativa
Odnosi s nacionalnim parlamentima
Europska građanska inicijativa
Transparentnost
Pristup dokumentima
Etika i integritet za povjerenike Komisije
Europski semestar
Ciljevi održivog razvoja
Pomoć Bugarskoj i Rumunjskoj u okviru mehanizma suradnje i provjere
Usluge od općeg interesa
Služba protokola

Registri i baze podataka Komisije

Registar transparentnosti
Registar komitologije
Registar stručnih skupina
Registar dokumenata Komisije
Registar službenika za zaštitu podataka
Baza podataka o institucijskim pitanjima (DORIE)

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

 

 

 

Vodstvo i organizacija

PreuzimanjePDF - 113.6 KB

Kontakt