Ajankohtaista

Vastuualueet

  • ohjata ja koordinoida koko komission työtä ja huolehtia siitä, että kaikki aloitteet ovat komission puheenjohtajan määrittämien poliittisten painopisteiden mukaisia
  • hallinnoida komission päätöksentekoprosessia
  • hoitaa komission suhteita EU:n muihin toimielimiin
  • varmistaa, että komission työskentelyä tukee tehokas, avoin ja tuloksekas hallinto
  • ohjata ja laatia monialaisen toimintapolitiikan linjauksia – näihin kuuluvat mm. talouspolitiikan koordinoinnin EU-ohjausjakso, Bulgariaa ja Romaniaa koskeva yhteistyö- ja seurantamekanismi ja muita toimintalinjoja, kuten komission paremman sääntelyn agenda.

Päätöksentekoprosessi
Lainsäädäntömenettely
Parempaa sääntelyä
Suhteet kansallisiin parlamentteihin
Eurooppalainen kansalaisaloite
Avoimuus
Asiakirjojen julkisuus
EU-komissaarien ammattietiikka
Talouspolitiikan EU-ohjausjakso
Bulgarialle ja Romanialle yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa annettava apu
Yleishyödylliset palvelut
Protokollayksikkö

Komission rekisterit ja tietokannat

Avoimuusrekisteri
Komiteamenettelyrekisteri
Asiantuntijaryhmien rekisteri
Komission asiakirjarekisteri
Tietosuojavastaavan rekisteri
Institutionaalisten asioiden tietokanta (DORIE)

Suunnitelmat ja kertomukset

Toimintasuunnitelma: tavoitteet, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus: toteutetut toimet ja aloitteet sekä käytetyt resurssit

Strateginen suunnitelma: pääosaston strategia ja tavoitteet vuosille 2016–2020

Komission työohjelma

Yhteydenotot