Viimati lisatud

Ülesanded

  • Toetab presidendi, volinike kolleegiumi ja komisjoni talituste tegevust
  • Aitab korraldada komisjoni igapäevatööd
  • Tagab ELi õigusnormide nõuetekohase rakendamise
  • Aitab komisjoni osakondadel suhelda kodanikuühiskonnaga

Kavad ja aruanded

Majandamiskava üksikasjalike eesmärkide, meetmete ja ressurssidega

Tegevusaruanne saavutuste, algatuste ja aasta jooksul kasutatud ressursside kohta

Strateegiline kava, milles selgitatakse üksuse strateegiat ja eesmärke ajavahemikuks 2016–2020

Komisjoni tööprogramm

Kontaktandmed