Úkoly

  • řídí a koordinuje činnost celé Komise s cílem zajistit, aby byly všechny její iniciativy v souladu s politickými prioritami předsedy Komise
  • zajišťuje hladký průběh rozhodovacího procesu Komise
  • představuje styčný bod mezi Komisí a ostatními orgány a institucemi EU
  • zajišťuje, aby se Komise mohla při své činnosti opřít o efektivní, transparentní a vysoce výkonný správní aparát
  • stojí v čele rozvoje politik v určitých průřezových oblastech, jako je například koordinace hospodářských politik (evropský semestr), mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko a celá řada interních politik, například agenda Komise týkající se zlepšování právní úpravy

Postup rozhodování
Proces tvorby právních předpisů
Zlepšování právní úpravy
Vztahy s vnitrostátními parlamenty
Evropská občanská iniciativa
Transparentnost
Přístup k dokumentům
Etické chování a bezúhonnost evropských komisařů
Evropský semestr
Cíle udržitelného rozvoje
Pomoc poskytovaná Bulharsku a Rumunsku v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování
Služby obecného zájmu
Oddělení protokolu

Rejstříky a databáze Komise

Rejstřík transparentnosti
Rejstřík postupu projednávání ve výborech
Rejstřík expertních skupin
Rejstřík dokumentů Komise
Rejstřík pověřence pro ochranu osobních údajů
DORIE - Databáze Evropské komise týkající se institucionálních záležitosti

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

 

 

 

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 112.9 KB

Kontakt