Novinky

Úkoly

  • poskytovat podporu předsedovi Evropské komise, sboru komisařů i útvarům Komise
  • usnadňovat každodenní práci a chod Komise
  • zajišťovat správné uplatňování právních předpisů EU
  • pomáhat útvarům Komise při kontaktování zástupců občanské společnosti

Plány a zprávy

Plán řízení – popisuje podrobně cíle, činnosti a zdroje

Zpráva o činnosti – shrnuje úspěchy dosažené v minulém roce, předložené iniciativy a použité zdroje

Strategický plán – podává vysvětlení strategie a cílů útvaru na období 2016–2020

Pracovní program Komise

Kontakt