Secretariatul General este pilonul central al Comisiei Europene ca instituție și al funcției publice a acesteia. Sub autoritatea președintelui Comisiei, el deservește întregul Colegiu al comisarilor, veghează la punerea în aplicare a priorităților de politică ale Comisiei Europene și asigură colegialitatea, coerența, eficiența și regularitatea acțiunilor Comisiei.
În acest scop, Secretariatul General îndeplinește o serie de funcții de elaborare a politicilor, de direcționare și de coordonare, înainte și după luarea deciziilor de către Comisie, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Secretariatul General este principalul serviciu al președintelui Comisiei. El își coordonează activitatea cu celelalte servicii prezidențiale și cu serviciile centrale. Împreună, toate aceste departamente asigură o funcționare coerentă a instituției. În consens cu președintele Comisiei, Secretariatul General furnizează în același timp consiliere și sprijin vicepreședinților în exercitarea rolului lor de adjuncți ai președintelui și de coordonatori ai grupurilor de comisari și ai echipelor de proiect desemnate de președinte.
Sub autoritatea președintelui Comisiei, Secretariatul General are următoarele atribuții:

 • definește obiectivele strategice și prioritățile Comisiei și creionează politici transversale;
 • coordonează, facilitează, oferă consiliere și arbitrează pentru a asigura coerența, calitatea și eficiența politicilor, a legislației și a activităților serviciilor Comisiei în toate domeniile lor de acțiune, în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări și ale elaborării de politici bazate pe date concrete;
 • contribuie la buna funcționare a Comisiei prin planificarea, programarea și operarea unui registru modern și eficient;
 • prin intermediul Serviciului de sprijin pentru reforme structurale, sprijină din punct de vedere tehnic și financiar reformele structurale și administrative din toate statele membre ale UE;
 • face legătura dintre Comisie și alte instituții europene, parlamentele naționale, organizațiile și entitățile neguvernamentale etc.;
 • îl sprijină pe președintele Comisiei în rolul său de membru al Consiliului European și de participant la reuniunile liderilor și la alte summituri informale;
 • coordonează activitatea Comisiei în ceea ce privește politicile cu o dimensiune externă sau internațională, inclusiv reprezentarea externă a Uniunii, așa cum se prevede în tratate;
 • îl sprijină pe președinte în contextul summiturilor cu țări terțe, al contactelor cu parteneri internaționali și al participării sale la organizații și foruri internaționale, în special Organizația Națiunilor Unite, G7 și G20;
 • acționează ca interfață a Comisiei cu Serviciul European de Acțiune Externă;
 • îi sprijină pe vicepreședinți în sarcinile lor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea grupurilor de comisari și a echipelor de proiect, și contribuie la asigurarea faptului că, așa cum prevăd metodele de lucru ale Comisiei, vicepreședinții pot recurge la orice serviciu din cadrul Comisiei a cărui activitate este relevantă pentru domeniul lor de responsabilitate;
 • îndeplinește, împreună cu Cabinetul Președintelui, rolul de gardian al echității, obiectivității, transparenței și eficienței în relația dintre vicepreședinți, dintre vicepreședinți și comisari și dintre comisari;
 • susține competențele instituționale ale Comisiei, o bună guvernanță și o administrație europeană modernă, transparentă și responsabilă, care respectă cele mai înalte standarde de integritate și etică.