L-aktar reċenti

Responsabbiltajiet

  • għajnuna fl-immaniġġjar ta' partijiet ta' Orizzont 2020, il-programm qafas tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni
  • tmexxija ta’ proġetti ta' riċerka appoġġjati minn Orizzont 2020 u l-predeċessur tiegħu, l-FP7 
  • għoti ta’ appoġġ lill-klijenti tagħha - tiffinanzja l-applikanti, il-benefiċjarji u l-esperti indipendenti
  • żamma ta’ kuntatt mill-qrib mal-benefiċjarji tal-fondi tal-UE
  • immaniġġjar tas-servizz ta' informazzjoni dwar ir-riċerka tal-Kummissjoni Ewropea, li jwieġeb għall-mistoqsijiet mingħand l-applikanti tal-għotjiet, ir-riċerkaturi ffinanzjati mill-UE u l-pubbliku
  • appoġġ lill-esperti indipendenti li jevalwaw il-proposti tal-proġetti li jikkompetu għall-fondi ta' riċerka tal-UE, u tgħin fil-validazzjoni legali u finanzjarja tal-parteċipanti tal-programm

Programmi

Opportunitajiet ta’ finanzjament għal proġetti

Orizzont 2020 - il-programm ta’ finanzjament attwali

L-aġenzija timmaniġġja dawn l-azzjonijiet:

2007-2013 (is-seba' programm qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku) 

L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka qed timmaniġġja madwar 11,000 proġett taħt is-seba’ programm qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (FP7), il-predeċessur ta’ Orizzont 2020, f’dawn l-oqsma

Governanza

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Programm ta’ ħidma annwali – linja tal-baġit għal ċerti politiki u programmi ta’ finanzjament għas-sena kurrenti

Annual budgets - overview of the annual operating budgets and accounts

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 712.9 KB

Kuntatt