Atsakomybės sritys

  • Padeda administruoti ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis
  • Valdo mokslinių tyrimų projektus, remiamus pagal programą „Horizontas 2020“ ir ankstesnę 7-ąją bendrąją programą 
  • Teikia pagalbą savo klientams: finansavimo paraiškų teikėjams, paramos gavėjams ir nepriklausomiems ekspertams
  • Palaiko glaudžius ryšius su ES lėšų gavėjais
  • Administruoja Europos Komisijos Informacijos apie mokslinius tyrimus teikimo tarnybą, kuri atsakinėja į dotacijų paraiškas teikiančių asmenų, ES lėšų gaunančių mokslininkų ir plačiosios visuomenės klausimus
  • Remia nepriklausomus ekspertus, vertinančius projektų, kuriems vykdyti prašoma ES mokslinių tyrimų lėšų, pasiūlymus, padeda atlikti teisinį ir finansinį programų dalyvių patikrinimą

Programos

Projektų finansavimo galimybės

Dabartinė finansavimo programa „Horizontas 2020“

Įstaiga administruoja:

2007–2013 m. (Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintoji bendroji programa) 

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga administruoja apie 11 000 projektų pagal prieš programą „Horizontas 2020“ vykdytą 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą (BP 7). Sritys:

Valdymas

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 648.1 KB

Kontaktiniai duomenys