Úkoly

  • pomáhat řídit části programu Horizont 2020, rámcového programu EU pro výzkum a inovace
  • vést výzkumné projekty podporované z programu Horizont 2020 a jeho předchůdce (7. rámcového programu) 
  • poskytovat pomoc klientům – žadatelům o financování, příjemcům finančních prostředků a nezávislým odborníkům
  • udržovat úzký kontakt s příjemci finančních prostředků EU
  • řídit informační servis Evropské komise (Research Enquiry Service), jehož pracovníci zodpovídají otázky žadatelů o grant, výzkumných pracovníků využívajících finanční prostředky EU a veřejnosti
  • poskytovat podporu nezávislým odborníkům, kteří posuzují vědecké projekty ucházející se o finanční podporu EU, a pomáhat s validací účastníků programů pro právní a finanční účely

Programy

Možnosti financování projektů

Současný program financování Horizont 2020

Agentura řídí tyto programy:

2007–2013 (7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj) 

Výkonná agentura pro výzkum a rozvoj spravuje v rámci 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP), předchůdce programu Horizont 2020, přibližně 11 000 projektů, a to v těchto oblastech:

Správa a řízení

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 653.4 KB

Kontakt