Aktualności

Zakres obowiązków

Dyrekcja Generalna Badań Naukowych i Innowacji opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 354.9 KB

Kontakt