Felelősségi területek

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság a következő szakpolitikai területhez kapcsolódó intézkedéseket készíti elő és hajtja végre:

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság a Bizottság tíz szakpolitikai prioritása közül a következők megvalósítása terén működik közre: 

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2016–2020-as időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

Elérhetőségek