Vastuualueet

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto laatii ja toteuttaa komission toimintapolitiikkoja seuraavilla aloilla:

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto edistää komission poliittisia painopisteitä seuraavilla aloilla: 

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – yksikön strategia ja tavoitteet vuosiksi 2016–2020

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot