Ansvarsområden

Arbetsgruppen för återhämtning och resiliens (Recover) inrättades den 16 augusti 2020 inom Europeiska kommissionens generalsekretariat. Recover ska leda genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens och samordna den europeiska planeringsterminen. Gruppen rapporterar till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Céline Gauer är chef för Recover. Hon får hjälp av en chefsrådgivare och två direktörer.

Recover samarbetar med kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans för att

  • samordna stödet till EU-länderna när de utarbetar sina planer för återhämtning och resiliens
  • se till att EU-ländernas inlämnade planer följer kraven i lagstiftningen och att de föreslagna reformerna och investeringsinitiativen bidrar till målen för den gröna och den digitala omställningen och till återhämtning och resiliens
  • utarbeta de genomförandeakter som krävs för att godkänna planerna
  • bedöma hur EU-länderna genomför sina planer och analysera de regelbundna rapporter som ska lämnas in enligt lagstiftningen
  • samordna den europeiska planeringsterminen i det rådande läget.

Läs mer om kommissionens insatser mot coronaviruset och stöd till återhämtningen i EU.

Ledning och organisation

Chef för arbetsgruppen

Céline Gauer

Johannes Luebking

Chefsrådgivare och samordnare av Europeiska planeringsterminen

Johannes Luebking

profile photo

Direktör

Eric von Breska

profile photo

Direktör

Maria Teresa Fabregas Fernandez

Ladda nerPDF - 410.7 KB

Kontakt

  • Frågor från medierna om Recovers arbete:

Ms. Veerle Nuyts

Tfn +32 (0) 2 29 96302

E-postadress: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

  • Andra frågor om Recovers arbete och genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens:

EC-RECOVER@ec.europa.eu

Sociala medier

Twitter logo Följ Ursula von der Leyen på Twitter

Bakgrundsmaterial

Ladda nerPDF - 883.3 KB
Ladda nerPDF - 606.3 KB
Ladda nerXLSX - 252 KB

Example of component of reforms and investments

Example of component of reforms and investments

Aktuellt

Press release18 December 2020

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

News17 September 2020

Questions and answers: Commission presents next steps for €672.5 billion Recovery and Resilience Facility in 2021 Annual Sustainable Growth Strategy

What is the strategic guidance for the implementation of the Recovery and Resilience Facility as set out in the Annual Sustainable Growth Strategy?