Pristojnosti

Projektna skupina za okrevanje in odpornost (RECOVER) je bila ustanovljena 16. avgusta 2020 v okviru generalnega sekretariata Evropske komisije. Projektna skupina RECOVER je pristojna za usmerjenje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost ter za usklajevanje evropskega semestra. RECOVER poroča predsednici Komisije Ursuli von der Leyen.

Namestnica generalnega sekretarja Céline Gauer je vršilka dožnosti, dokler ne bo imenovan in prevzel funkcije vodja projektne skupine. Pomaga ji glavni svetovalec ter dva direktorata.

RECOVER tesno sodeluje z Generalnim direktoratom Evropske komisije za gospodarske in finančne zadeve, in sicer:

  • usklajuje podporo državam članicam pri pripravi njihovih načrtov za okrevanje in odpornost;
  • sodeluje z državami članicami pri zagotavljanju, da so prijavljeni načrti skladni z regulativnimi zahtevami, določenimi v zakonodaji, in da predlagane reforme in naložbene pobude izpolnjujejo cilje dvojnega zelenega in digitalnega prehoda, okrevanja in odpornosti;
  • pripravi potrebne izvedbene akte za odobritev načrtov;
  • oceni napredek držav članic pri izvajanju načrtov in analizira redna poročila, ki jih predvideva zakonodaja;
  • usklajuje evropski semester v tem obdobju.

Več informacij o ukrepih Komisije v boju proti koronavirusu in njeni podpori okrevanju EU je na voljo tukaj.

Vodstvo in organiziranost

Vršilka dolžnosti vodje projektne skupine

Céline Gauer

placeholder

Glavni svetovalec

(še ni imenovan)

profile photo

Direktor

Eric von Breska

profile photo

Direktorica

Maria Teresa Fabregas Fernandez

 

PrenesiPDF - 113.6 KB

 

Kontakt

  • Kontaktni podatki za medije za vprašanja v zvezi z delom skupine RECOVER:

Marta Wieczorek

Tel.: +32 (0) 2 29 58197

E-naslov: marta.wieczorek@ec.europa.eu

  • Za druga vprašanja v zvezi z delom skupine RECOVER ali izvajanjem mehanizma za okrevanje in odpornost:

EC-RECOVER@ec.europa.eu

Družbeni mediji

Twitter logo Spremljajte predsednico Ursulo von der Leyen na Twitterju

Dokumenti