Úlohy

Pracovná skupina na podporu obnovy a odolnosti (RECOVER) bola zriadená 16. augusta 2020 v rámci generálneho sekretariátu Európskej komisie. Zodpovedá za riadenie vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a za koordináciu európskeho semestra. Skupina RECOVER podáva správy predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej.

Kým sa funkcie neujme vedúci, resp. vedúca skupiny (nebol/-a ešte vymenovaný/á), bola vedením tejto skupiny dočasne poverená zástupkyňa generálneho tajomníka Céline Gauerová. Pri výkone tejto činnosti jej pomáha hlavný poradca a dva riaditeľstvá.

Skupina RECOVER úzko spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom Komisie pre hospodárske a finančné záležitosti s cieľom:

  • koordinovať podporu poskytovanú členským štátom pri vypracúvaní ich plánov podpory obnovy a odolnosti,
  • spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby oznámené plány boli v súlade s regulačnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch a aby navrhované reformné a investičné iniciatívy plnili ciele dvojitej ekologickej a digitálnej transformácie, ako aj ciele v oblasti obnovy a odolnosti,
  • vypracovať potrebné vykonávacie akty na schválenie plánov,
  • posúdiť pokrok, ktoré členské štáty dosiahli pri vykonávaní plánov, a analyzovať pravidelne predkladané správy stanovené v právnych predpisoch,
  • koordinovať európsky semester v tomto období.

Ďalšie informácie o úsilí Komisie v boji proti koronavírusu a jej podpore obnovy EÚ nájdete tu.

Vedenie a organizácia

Úradujúca vedúca pracovnej skupiny

Céline Gauerová

placeholder

Hlavný poradca

(zatiaľ nebol menovaný)

profile photo

Riaditeľ

Eric von Breska

profile photo

Riaditeľka

Maria Teresa Fabregas Fernandezová

 

StiahnuťPDF - 109.6 KB

 

Kontakt

  • Kontakt pre médiá v prípade otázok týkajúcich sa činnosti skupiny RECOVER

Marta Wieczorek

Tel. +32 22958197

E-mail: marta.wieczorek@ec.europa.eu

  • Kontakt pre občanov v prípade otázok týkajúcich sa činnosti skupiny RECOVER alebo vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti:

EC-RECOVER@ec.europa.eu

Sociálne médiá

Twitter logo Sledujte predsedníčku von der Leyenovú na Twitteri

Dokumenty