Responsabbiltajiet

It-Task Force ta’ Rkupru u Reżiljenza (RECOVER) ġiet stabbilita fis-16 ta’ Awwissu 2020 fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea. RECOVER hi responsabbli biex tiggwida l-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza u biex tikkoordina s-Semestru Ewropew. RECOVER tirrapporta lill-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen.

Céline Gauer hija l-Kap ta’ RECOVER. Hi appoġġjata minn Konsulent Prinċipali kif ukoll żewġ Direttorati.

RECOVER taħdem f’kooperazzjoni mill-qrib mad-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-Kummissjoni biex:

  • tikkoordina l-appoġġ lill-Istati Membri fl-elaborazzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u reżiljenza tagħhom;
  • tinvolvi ruħha mal-Istati Membri biex tiżgura li l-pjanijiet notifikati jikkonformaw mar-rekwiżiti regolatorji stabbiliti mil-leġiżlazzjoni u li r-riforma proposta u l-inizjattivi ta’ investiment jilħqu l-objettivi tat-tranżizzjonijiet tewmin ekoloġiċi u diġitali, ta’ rkupru u reżiljenza;
  • tipprepara l-atti ta' implimentazzjoni neċessarji għall-approvazzjoni tal-pjanijiet;
  • tivvaluta l-progress li sar mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet u tanalizza r-rapporti perjodiċi previsti mil-leġiżlazzjoni;
  • tikkoordina s-Semestru Ewropew f’dan il-perjodu ta’ żmien.

Hawnhekk tista’ ssib iktar informazzjoni dwar l-isforzi tal-Kummissjoni fil-ġlieda kontra l-coronavirus u l-appoġġ tagħha għall-irkupru tal-UE.

Tmexxija u organizzazzjoni

Kap tat-Task Force

Céline Gauer

Johannes Luebking

Konsulent Prinċipali u Koordinatur tas-Semestru Ewropew

Johannes Luebking

profile photo

Direttur

Eric von Breska

profile photo

Direttur

Maria Teresa Fabregas Fernandez

IddawnlowdjaPDF - 410.7 KB

Kuntatt

  • Kuntatt għal mistoqsijiet tal-media relatati mal-ħidma ta’ RECOVER:

Ms. Veerle Nuyts

Tel. +32 (0) 2 29 96302

Email: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

  • Kuntatt għal mistoqsijiet mhux tal-media relatati mal-ħidma ta’ RECOVER jew mal-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza:

EC-RECOVER@ec.europa.eu

Media soċjali

Twitter logo Segwi lill-President von der Leyen fuq Twitter

Dokumenti

IddawnlowdjaPDF - 883.3 KB
IddawnlowdjaPDF - 606.3 KB
IddawnlowdjaXLSX - 252 KB

Example of component of reforms and investments

Example of component of reforms and investments

L-aktar reċenti

Press release18 December 2020

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

News17 September 2020

Questions and answers: Commission presents next steps for €672.5 billion Recovery and Resilience Facility in 2021 Annual Sustainable Growth Strategy

What is the strategic guidance for the implementation of the Recovery and Resilience Facility as set out in the Annual Sustainable Growth Strategy?