Atbildība

Atveseļošanas un noturības darba grupa (RECOVER) tika izveidota 2020. gada 16. augustā Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta ietvaros. Šīs darba grupas uzdevums ir vadīt atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanu un koordinēt Eiropas pusgadu. Tā atskaitās Komisijas priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai.

Selīna Gauere vada RECOVER. Viņai darbā palīdz galvenais padomdevējs un divi direktorāti.

RECOVER cieši sadarbojas ar Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātu, lai:

  • koordinētu atbalstu, kas tiek sniegts dalībvalstīm to atveseļošanas un noturības plānu izstrādē;
  • risinātu dialogu ar dalībvalstīm nolūkā nodrošināt, ka paziņotie plāni atbilst tiesību aktos noteiktajām regulatīvajām prasībām un ka ierosinātās iniciatīvas reformu un ieguldījumu jomā sasniedz zaļās un digitālās pārejas mērķus, kā arī atbalsta atveseļošanos un noturību;
  • sagatavotu izpildes aktus, kas ir vajadzīgi plānu apstiprināšanai;
  • novērtētu progresu, ko dalībvalstis panākušas, īstenojot plānus, un analizētu tiesību aktos paredzētos periodiskos ziņojumus;
  • koordinētu Eiropas pusgadu šī perioda laikā.

Plašāka informācija par pūliņiem, ko Komisija pielikusi cīņā pret koronavīrusu, un tās atbalstu ES ekonomikas atveseļošanai ir pieejama šeit.

Vadība un organizācija

Darba grupas vadītāja

Selīna Gauere (Céline Gauer)

Johannes Luebking

Galvenais padomnieks un Eiropas pusgada koordinators

Johanness Libkings (Johannes Luebking)

profile photo

Direktors

Ēriks fon Breska (Eric von Breska)

profile photo

Direktore

Marija Terēza Fabregasa Fernandesa (Maria Teresa Fabregas Fernandez)

LejupielādētPDF - 410.7 KB

Kontaktinformācija

  • Saziņa ar plašsaziņas līdzekļiem par jautājumiem, kas saistīti ar RECOVER darbu:

Ms. Veerle Nuyts

Tel. +32 (0) 2 29 96302

Email: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

  • Saziņa ar pilsoņiem un organizācijām saistībā ar RECOVER darbu vai atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu:

EC-RECOVER@ec.europa.eu

Sociālie mediji

Twitter logo Sekojiet priekšsēdētājai fon der Leienai vietnē Twitter

Dokumenti

LejupielādētPDF - 883.3 KB
LejupielādētPDF - 606.3 KB
LejupielādētXLSX - 252 KB

Example of component of reforms and investments

Example of component of reforms and investments

Jaunumi

Press release18 December 2020

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

News17 September 2020

Questions and answers: Commission presents next steps for €672.5 billion Recovery and Resilience Facility in 2021 Annual Sustainable Growth Strategy

What is the strategic guidance for the implementation of the Recovery and Resilience Facility as set out in the Annual Sustainable Growth Strategy?