Atsakomybės sritys

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupė (toliau – RECOVER) įsteigta 2020 m. rugpjūčio 16 d. Europos Komisijos generaliniame sekretoriate. RECOVER atsakinga už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo valdymą ir Europos semestro koordinavimą. RECOVER atskaitinga Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen.

RECOVER vadovė – Céline Gauer. Jai padeda vyriausiasis patarėjas ir du direktoratai.

RECOVER glaudžiai bendradarbiauja su Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniu direktoratu, siekdama:

  • koordinuoti paramą valstybėms narėms rengiant jų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus;
  • bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, kad planai, apie kuriuos pranešta, atitiktų teisės aktuose nustatytus reguliavimo reikalavimus ir kad siūlomomis reformomis bei investicijų iniciatyvomis būtų pasiekta dvejopos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo tikslų;
  • rengti būtinus įgyvendinimo aktus planams patvirtinti;
  • vertinti valstybių narių padarytą pažangą įgyvendinant planus ir analizuoti teisės aktuose nustatytas periodines ataskaitas;
  • šiuo laikotarpiu koordinuoti Europos semestrą.

Daugiau informacijos apie Komisijos pastangas kovojant su koronavirusu ir jos paramą ES ekonomikos gaivinimui pateikiama čia.

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Darbo grupės vadovė

Céline Gauer

Johannes Luebking

Vyriausiasis patarėjas ir Europos semestro koordinatorius

Johannes Luebking

profile photo

Direktorius

Eric von Breska

profile photo

Direktorė

Maria Teresa Fabregas Fernandez

ParsisiųsdintiPDF - 410.7 KB

Kontaktiniai duomenys

  • Kontaktai žiniasklaidai dėl klausimų, susijusių su RECOVER darbu:

Ms. Veerle Nuyts

Tel. +32 (0) 2 29 96302

E. paštas: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

  • Kontaktai ne žiniasklaidai dėl klausimų, susijusių su RECOVER darbu arba ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimu:

EC-RECOVER@ec.europa.eu

Socialiniai tinklai

Twitter logo Sekite Pirmininkę U. von der Leyen „Twitteryje“

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 883.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 606.3 KB
ParsisiųsdintiXLSX - 252 KB

Example of component of reforms and investments

Example of component of reforms and investments

Naujienos

Press release18 December 2020

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

News17 September 2020

Questions and answers: Commission presents next steps for €672.5 billion Recovery and Resilience Facility in 2021 Annual Sustainable Growth Strategy

What is the strategic guidance for the implementation of the Recovery and Resilience Facility as set out in the Annual Sustainable Growth Strategy?