Atsakomybės sritys

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupė (toliau – RECOVER) įsteigta 2020 m. rugpjūčio 16 d. Europos Komisijos generaliniame sekretoriate. RECOVER atsakinga už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo valdymą ir Europos semestro koordinavimą. RECOVER atskaitinga Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen.

Kol bus paskirtas ir pradės eiti pareigas darbo grupės vadovas, laikinai RECOVER vadovo pareigas eina generalinio sekretoriaus pavaduotoja Céline Gauer. Jai padeda vyriausiasis patarėjas ir du direktoratai.

RECOVER glaudžiai bendradarbiauja su Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniu direktoratu, siekdama:

  • koordinuoti paramą valstybėms narėms rengiant jų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus;
  • bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, kad planai, apie kuriuos pranešta, atitiktų teisės aktuose nustatytus reguliavimo reikalavimus ir kad siūlomomis reformomis bei investicijų iniciatyvomis būtų pasiekta dvejopos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo tikslų;
  • rengti būtinus įgyvendinimo aktus planams patvirtinti;
  • vertinti valstybių narių padarytą pažangą įgyvendinant planus ir analizuoti teisės aktuose nustatytas periodines ataskaitas;
  • šiuo laikotarpiu koordinuoti Europos semestrą.

Daugiau informacijos apie Komisijos pastangas kovojant su koronavirusu ir jos paramą ES ekonomikos gaivinimui pateikiama čia.

Vadovybė ir organizacinė struktūra

L. e. p. darbo grupės vadovė

Céline Gauer

placeholder

Vyriausiasis patarėjas

[ Dar nepaskirtas ]

profile photo

Direktorius

Eric von Breska

profile photo

Direktorė

Maria Teresa Fabregas Fernandez

 

ParsisiųsdintiPDF - 110 KB

 

Kontaktiniai duomenys

  • Kontaktai žiniasklaidai dėl klausimų, susijusių su RECOVER darbu:

Marta Wieczorek

Tel. +32 (0) 2 29 58197

E. paštas: marta.wieczorek@ec.europa.eu

  • Kontaktai ne žiniasklaidai dėl klausimų, susijusių su RECOVER darbu arba ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimu:

EC-RECOVER@ec.europa.eu

Socialiniai tinklai

Twitter logo Sekite Pirmininkę von der Leyen „Twitteryje“

Dokumentai